Privacybeleid

‘Je huis als thuis’, gevestigd aan KD Parmentierweg 39 te Paterswolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar wietske@jehuisalsthuis.nl

Persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden

‘Je huis als thuis’ (Wietske Kraak) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Ik vraag nooit meer informatie dan strikt nodig is om je goed van dienst te kunnen zijn. Ik ga zorgvuldig met jouw gegevens om en houd mij aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
– Locatie gegevens
– Gegevens over je activiteiten op onze website
– Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer in geval van betaling van een geleverde dienst

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, zijn verstrekt.
Gegevens van kinderen (jonger dan 16 jaar) worden alleen opgeslagen wanneer wij hiervoor toestemming hebben van de ouder(s) of verzorger(s). Zonder deze toestemming zullen wij nooit gegevens van kinderen verwerken.

Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (https://www.jehuisalsthuis.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plugins.

Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plugins.

Cookies
Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken:
‘Je huis als thuis’ gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ‘Je huis als thuis’ gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics
Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. De website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ‘Je huis als thuis’. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online onvindbaar is. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

 Social Media buttons
De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de Privacy Verklaringen van de social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.
‘Je huis als thuis’ maakt af en toe gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: FacebookLinkedIn en Instagram. Om het voor de bezoeker zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt ‘Je huis als thuis’ gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren.

Nieuwsbrief
Wanneer jij je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief van ‘Je huis als thuis’, ontvang je dit via een Gmail account.

Privacy algemeen
‘Je huis als thuis’ verzamelt en verwerkt geen bijzondere persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, zijn verstrekt.

Verzamelde informatie

‘Je huis als thuis’ slaat vanwege verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

Contactformulier
Via het contactformulier kun je vragen stellen. Je wordt gevraagd jouw naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven. Ook vraag ik toestemming om te communiceren via Whatsapp in verband het gemak van deze dienst. Dit kun je weigeren.

Diensten leveren
Voor het leveren van diensten hebben we de volgende gegevens nodig: naam, adres en e-mailadres. Ook hebben we jouw telefoonnummer nodig. Mocht er iets aan de hand zijn, kunnen we gemakkelijk contact met je opnemen.

Betalen
Voor de betaling van onze diensten ontvang je een factuur via de mail. Deze kan je zelf overboeken. Als je betaald hebt, zien wij jouw bankrekeningnummer in onze bankgegevens. Ook sturen we voor het gemak een betaalverzoek via de Rabobank app. Dit is optioneel te gebruiken.

Nieuwsbrief
Je krijgt van ‘Je huis als thuis’ alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor hebt aangemeld via de website. Je kunt per mail laten weten of je uitgeschreven wilt worden.

Boekhouding
”Je huis als thuis” is verplicht een boekhouding bij te houden. Hiervoor gebruikt ‘Je huis als thuis’ het computerprogramma LibreOffice en maakt tevens gebruik van de diensten van administratiekantoor APM Administratie. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij LibreOffice (Excel) en de boekhouder. Daarom heeft ”Je huis als thuis” een Verwerkersovereenkomst afgesloten met APM Advies & Administratie.

 Aantekening tijdens werkzaamheden
Tijdens de intake en fysieke afspraken kunnen er aantekeningen gemaakt worden, zodat de werkzaamheden zo goed mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Deze aantekeningen worden anoniem gemaakt en zijn daarom niet naar jou te herleiden. Deze worden na jouw afspraken/traject weer verwijderd.

Foto’s voor portfolio of Social Media
Foto’s worden alleen genomen na toestemming klant. Deze foto’s worden anoniem bewaard, jouw gegevens worden hier niet aan gekoppeld.
Foto’s worden alleen genomen van het huis of de ruimte waar de dienstverlening plaats vindt. De foto’s worden gebruikt via WhatsApp en/of Gmail tussen desbetreffende klant en Wietske Kraak. Dit om het dienstverleningsproces te ondersteunen.
Het gebruik van de foto’s op de website (https://jehuisalsthuis.n), of de Socials (Instagram, Facebook) wordt alleen gedaan na toestemming van de klant. Deze toestemming kan ten alle tijde mondeling of via de mail worden ingetrokken.

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet ”Je huis als thuis” een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

  • De gegevens e-mailadres, telefoonnummer en adres zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.
  • De gegevens bedrijfsnaam en NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.
  • Het bankrekeningnummer om betaling te kunnen afhandelen.
  • Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij expliciet toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd en op ieder moment zelf intrekken. Ook wanneer het kinderen betreft, zullen wij expliciet toestemming vragen.
  • Voor het toesturen van direct-marketing naar potentiële klanten hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacyschade van jou.
  • ‘Je huis als thuis’ analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.

Zonder naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer kan ‘Je huis als thuis’ geen diensten leveren. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken, kunnen we je niet verder helpen.    Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat ‘Je huis als thuis’ jou niet verder kan helpen. Wil je wel verder geholpen worden? Dan ben je verplicht deze gegevens te verstrekken.

Delen met anderen
‘Je huis als thuis’ verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van ‘Je huis als thuis’, sluit ‘Je huis als thuis’ een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. ‘Je huis als thuis’ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang ik gegevens bewaren
Voor verschillende gegevensstromen hanteer ik verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk
heb je altijd het recht om mij te verzoeken je gegevens te verwijderen.

Persoonsgegevens:
Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail verwijder ik 7 jaar na ons laatste contact. Dit gebeurt tegelijk met het vernietigen van de boekhouding van het desbetreffende jaar.

E-mail:
E-mail ouder dan 7 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van
een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je
gegevens blijven tot die tijd aanwezig in mijn facturatiesysteem.

Nieuwsbrief:
Je kunt op ieder gewenst moment aangeven via de mail dat je niet langer mijn nieuwsbrief wilt ontvangen.

‘Je huis als thuis’ bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

  • De gegevens die nodig zijn worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.
  • Alle overige gegegevens, die niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht of het account (mailadres, telefoonnummer, aantekeningen etc.), worden 1 jaar na afronding van de overeenkomst verwijderd.

Jouw rechten
Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. ‘Je huis als thuis’ heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via wietske@jehuisalsthuis.nl

Beveiliging van gegevens
‘Je huis als thuis’ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via wietske@jehuisalsthuis.nl
Tevens wil ik je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap

Aansprakelijkheid
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die ‘Je huis als thuis’ verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. ‘Je huis als thuis’ accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring
De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door mij om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen mijn bedrijf.

Contact
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via de e-mail, wietske@jehuisalsthuis.nl, of per telefoon: 0625176151.

Hopende hiermee je voldoende te hebben geïnformeerd.